Användarvillkor & cookies policy


(Villkor, säkerhet, upphovsrätt & integritetspolicy)

Regler för annonsering

 • Företag

  • Motorish privatannonser är endast till för privatpersoner.
  • Motorish företagsannonser är endast till för företag.
  • Vid företagsannonsering ska det klart framgå vilket företag som annonserar.
 • Privatpersoner

  • För att änvända våra tjänster måste du vara 18 år gammal eller ha målsmans godkännande
 • Allmänt

  • Under Köp & Sälj får man annonsera högst 5 artiklar på samma annons. På alla andra kategorier får endast en artikel eller tjänst annonseras.
  • Motorish förbehåller sig rätten att ändra annonstexter, radera annonser, radera bilder, radera konton samt avgöra när en annons är företagsliknande eller inte.
  • Kampanjpriserna gäller under vår uppstart för både privatpersoner och företag tillsvidare. Motorish reserverar rätten att ändra prissättningen framöver.

Marknadsföring

Användarens marknadsföring ska följa god sed i enlighet med Marknadsföringslagen (2008:486).

Säker betalning

Kortbetalning och Internetbetalning sker via Paypals online betalsystem. Paypal har egna villkor som gäller för betalningar. Motorish får aldrig reda på era kreditkortsuppgifter men däremot får vi en rapport som visar vems kreditkort som har betalat för tjänsten.

Betalningar gäller endast för att skapa annonser. Övriga tjänster såsom annonsbevakning är gratis. Användarna kan skapa obegränsat antal annonser men varje annons gäller en artikel och måste betalas separat och i förskott.

Betalning & publicering

Tjänsten är undantagen från ångerrätten. "Säljaren är skyldig att informera dig om ditt köp är undantaget från ångerrätten." - Källa Konsumentverket.

I och med att du betalar för en annons läggs den ut på Motorish vilket innebär att tjänsten har fullgjorts och att återbetalning inte sker. Om du ångrar innehållet i din annons kan du utan extra kostnad logga in på ditt konto på Motorish och ändra eller ta bort din annons.

Annonser som inte följer våra regler tas bort och ingen återbetalning sker. För borttagande av olämpliga & stötande annonser dras en administrationsavgift motsvarande annonspriset.

Användargenererat innehåll

Användargenererade innehållet är sådant innehåll som användare lägger upp på Motorish som t.ex. annonstexter, filmer och bilder. Det är användarens ansvar att försäkra att publicerade filer, bilder och musik inte innehåller material som är skyddat av upphovsrätt. Det är även användarens ansvar att få tillåtelse att använda sådan upphovsrättsskyddat material.

Annonsererna håller Motorish skadeslöst vid eventuella krav på ersättning från tredje part på grund av användargenererade innehållet som har inskränkt eller på grund av att du som användare i övrigt har agerat i strid med dessa Allmänna Villkor eller i strid med gällande lag eller tredje parts rättighet.

Användaren garanterar att personer som kan identifieras i det användargenererade innehålletet dels är medvetna om hur materialet kommer att användas, dels uttryckligen har godkänt att förekomma i det användargenererade materialet och är medvetna om att detta kan komma att användas i marknadsföringssyfte.

Användaren garanterar att han eller hon inte använt sig av direktlänkning till aktiva web-kameror (s.k. live-cams) eller av bildmaterial från säkerhets- eller övervakningskameror. Användaren ger Motorish oinskränkt rätt att förfoga över det användargenererade innehållet som användaren lägger upp på webbplatsen. Motorish kan komma att använda det användargenererade innehållet t.ex. genom att bearbeta, anpassa, lagra och göra det tillgängligt för allmänheten.

Motorish rättigheter kvarstår även efter det att det användargenererade innehållet tagits bort från Webbplatsen.

Användaransvar

Användaren av tjänsten är själv ansvarig för innehållet i sin annons, banner, uppladdade bilder och kommunikationen med intresserade köpare. Motorish kan inte ansvara för leveransen av meddelanden som misslyckades p.g.a. eventuella problem med externa mailservrar som yahoo m.m.

Motorish tar inget ansvar för annonsens innehåll och bilder, eller att annonstexten överenstämmer med objekt- eller tjänstebeskrivningen. Inte heller ansvarar vi för leveranser eller kostnader i samband med köp. Användarna är till 100% ansvariga för att objektbeskrivningar stämmer, eventuella betalningar, deras kontakt med varandra samt kostnader som uppstår för transport och dylikt.

Spam policy

Vi kommer att maila användarna i en mycket begränsad omfattning och då endast information rörande ditt medlemskap eller service-information rörande Motorish. Annonsören är införstådd att intresserade köpare kan när som helst skicka intresseförfrågningar rörande de annonsobejkt som är aktiva på Motorish. Allmän information och vidaredistribution av mail kommer inte att skickas till dig utan ditt aktiva godkännande som sker i samband med registreringen. För fortsatt användning av webbplatsen reserverar vi oss rätten att skicka ut ett nyhetsbrev varje månad.

Användarna får inte använda Motorish som bas för reklam eller annat missbruk. Vi övervakar detta och kommer att vidta lämpliga åtgärder mot sådana aktiviteter.

Telefonförsäljning & reklam via sms eller e-post

Det är förbjudet att skicka reklam via sms eller e-post till användarna av tjänsten Motorish. Det är även förbjudet att bedriva telefonförsäljning till användarna av tjänsten Motorish.

Personuppgifter

Vi följer riktlinjerna i personuppgiftslagen, PUL. Inga personuppgifter lagras eller publiceras utan ditt aktiva medgivande.

Cookies

Vad är cookies?
En cookie är en liten textbaserad fil med information som lagras på din dator när du besöker en webbplats. Filen används för att spara och eventuellt spåra information om hur du använder webbplatsen. Många cookies som används av Motorish sparas endast medan du besöker webbplatsen och tas bort samtidigt som du stänger ned webbläsaren. Andra cookies kvarstår under längre tid, t.ex. när Motorish behöver spara dina inloggningsuppgifter för att använda dem nästa gång du besöker webbplatsen.

Varför använder vi cookies?
Motorish använder cookies för att förbättra webbplatsens kvalitet och din upplevelse av webbplatsen så att den bättre passar ditt syfte. Cookies ger Motorish möjlighet att övervaka och analysera användningen av webbplatsen.

De cookies som används på webbplatsen beskrivs nedan i enlighet med den internationella handelskammarens riktlinjer för olika kategorier av cookies.

Nödvändiga cookies – är viktiga för webbplatsens funktion och ger dig möjlighet att använda grundläggande funktioner på webbplatsen som t.ex. att kunna logga in på ditt konto. Dessa cookies inhämtar inte någon information om dig som kan användas i marknadsföringssyfte eller för att komma ihåg var du varit på internet.

Grundläggande funktioner på webbplatsen kräver dessa nödvändiga cookies för att webbplatsen ska fungera på avsett sätt när du navigerar på den och använder dess funktioner. Motorish nödvändiga cookies kan även identifiera dig när du är inloggad på webbplatsen, så att du kan ansluta till skyddade delar. Om du väljer att inte acceptera dessa cookies kan du inte använda webbplatsen eller delar av den på avsett sätt.

Prestandacookies – samlar information om hur du använder webbplatsen för att vi ska kunna förbättra kvaliteten på webbplatsen och dess tjänster.

Motorish har inte klassificerat några cookies som används på webbplatsen som prestandacookies.

Funktionscookies - Motorish kan ”minnas” olika val som du gör på webbplatsen för att förbättra funktionerna på webbplatsen eller förbättra kommande besök.

Funktionscookies som används på webbplatsen ger dig tillgång till utökade funktioner och Motorish kan ”minnas” ditt användarnamn och lösenord inför kommande besök för att identifiera dig som en unik användare när du återkommer.

Anpassnings-cookies
Anpassnings-cookies' är knutna till tjänster som tillhandahålls av en tredje part, som till exempel ‘Like’- och ‘Share’-knappar. Tredje parten erbjuder dessa tjänster i utbyte mot erkännandet att du besökt vår webbplats.

Vad vi använder dem till:
 • Att länka till sociala nätverk som Facebook som därmed kan använda information om ditt besök för att anpassa reklam riktad till dig på andra webbplatser.
 • Att erbjuda reklambyråer information om ditt besök så att de kan ge dig reklam som intresserar dig.
Inställningar för cookies
Du kan kontrollera huruvida dessa cookies används eller inte, men om du blockerar dem kan vi eventuellt inte erbjuda dig samtliga tjänster. Samtliga dessa cookies kontrolleras av en tredje part, och du kan därför istället använda tredje partens egna verktyg för att blocka dessa cookies. Dessa cookies kan innehålla information som delas med våra partners för att tillhandahålla tjänster på vår webbplats. Informationen som delas får endast användas för att tillhandahålla tjänster, produkter eller funktioner och inte för något annat ändamål.

För mer information om hur du kan hantera cookies se den information som finns på din webbläsare.

Denna CookiePolicyn täcker endast användandningen av cookies på Motorish.se men omfattar INTE användningen av cookies hos eventuell tredje part som t.ex Twitter, Facebook, eller Google+ när du delar din annons.

Utlämnande av information

Vi delar inte din personliga information till tredje part utan din tillåtelse. Vi kan dela allmänna uppgifter som du har gett oss såsom ålder, kön, plats osv för att ge breda statistik till tredje part annonsörer och partners. Denna information identifierar inte enskilda användare och är inte kopplat till personlig information.

Kontakt mellan annonsörer och eventuella köpare

Motorish tar inget ansvar för den kontakt som sker mellan användarna (annonsörer och intresserade köpare) men äger rätten att avstänga, blockera och rapportera dem som trakasserar, hotar eller spammar andra användare av denna tjänst.

Annonsbeskrivningar, godsskick & betalningar

Motorish tar inget ansvar för betalningar mellan annonsörer och köpare eller att beskrivningen av varorna överensstämmer med de gods som säljs. Vi rekommenderar att köparna avstår från bankkontobetalningar om inte parterna kan genomföra affären öga mot öga.

Rättsliga åtgärder

Användarnas rättigheter skyddas enligt gällande dataskyddslagar. Vi förbehåller oss rätten att samarbeta med behöriga myndigheter i syfte att bekämpa olaglig verksamhet och genomdriva villkor eller skydda rättigheter, säkerhet eller egendom som ägs av Motorish.se och dess användare eller andra.

Nyttjanderätt - äganderätt

© 2014 Copyright Motorish som är upphovsrättsinnehavaren för tjänsten samt allt innehåll på sajten som inte handlar om användargenererat innehållet.

Motorish äger rätten att motverka allt som kan påverka systemet och driften på ett negativt sätt samt allt som kan skada vår verksamhetsidé. Användare av tjänsten äger inte rätten till eller har rätt att distribuera, sälja, överlåta eller på annat sätt överföra dataprodukter eller dokumentation även med ytterligare behandling, till en tredje part utan föregående skriftligt medgivande från Motorish.

Force majeure

Motorish är inte ansvarig för förlust av tjänst eller data på grund av omständigheter som inte kunnat förutses eller förebyggas av Motorish.

Tvister, motstridig lagstiftning, osv.

Eventuella tvister eller konflikter eller juridiska oegentligheter rörande dessa termer, deras tolkning, eller i andra rättsförhållanden som följer härav skall, om parterna inte kan lösa tvisten genom förhandlingar, skall avgöras enligt svensk lag i en svensk domstol.

Ingenting i detta avtal ska kunna tolkas på annat sätt än det är avsätt.

Skadeersättning

Annonsörerna är ansvariga för att se till att innehållet på alla sidor på vilka deras annonser och banners visas uppfyller våra användarvillkor.

Genom att utnyttja tjänsterna och/eller varorna på webbplatsen godkänner användaren de allmänna villkoren/användarvillkoren och förbinder användaren sig att följa villkoren.

Ansvar

Annonserande företag har egna regler för sina tjänster och varor, Motorish ansvarar inte för dessa regler.

Motorish kan inte garantera att tjänsten alltid är tillgänglig. Den ordinarie driften av webbplatsen kan störas av en mängd olika faktorer utanför Motorish och vår underleverantörskontroll. Vid tekniska fel, haveri, driftstopp eller annat oförutsedd händelse ersätts högst annonskostnaden dock senaste 60 dagar efter annonseringsdatumet. Detta enligt vår betalningsunderleverantörs egna regler.

Uppdatering av användarvillkoren

Du kan alltid granska den senaste versionen av dessa villkor på denna sida. Vi reserverar oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta användarvillkoren. Det är användarens ansvar att att hålla sig uppdaterad genom att kontinuerligt kontrollera denna sida efter eventuella ändringar.

Utvalda annonser


2013 Bmw 118 - 230.000 SEK

2013 Bmw 118 - 230.000 SEK

En mycket noggrann ägare från ny. Levereras med två uppsättningar nycklar, Med Omärkta ...
2009 Hampton Yachts  - 4.499.000 SEK

2009 Hampton Yachts - 4.499.000 SEK

Sunseeker Manhattan – 64Längd: 18 meterBeam: 5.25 meterMotor: 2 x 800 HP MAN ...
2009 Snöskoter Black Arctic Cat M1000 - 48.000 SEK

2009 Snöskoter Black Arctic Cat M1000 - 48.000 SEK

Välskött, 153' 2 1/2' track
1969 Vw  - 70.000 SEK

1969 Vw - 70.000 SEK

Westfalia bus vanagon so42 split window camper
2003 Jaguar S-type - 84.000 SEK

2003 Jaguar S-type - 84.000 SEK

S-Type producerades på Jaguars Castle Bromwich anläggning i Birmingham, England. Bilen stylad av ...


Logga in


Användarnamn:
Lösenord:

Glömt lösenordet?